Prywatność

Zapoznaj się z naszymi praktykami w zakresie prywatności, sposobem w jaki gromadzimy i przetwarzamy dane, oraz swoimi wyborami dotyczącymi sposobu wykorzystywania informacji w formacie łatwym do odczytania i nawigacji. 

Jak możemy wykorzystywać Twoje dane

Możemy wykorzystywać gromadzone przez nas informacje do:

 • Komunikacji z Tobą
 • Realizacji zamówień naszych produktów i usług
 • Ulepszania rozwoju naszych produktów i usług

Obejmuje to kontaktowanie się z Tobą w celu przekazania Ci ważnych informacji związanych z Twoim zmówieniem, przedstawienia produktów i ofert dostosowanych do Ciebie lub udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania i spełnienia Twoich próśb o informacje o produktach.

Kiedy kontaktujesz się z nami w celu uzyskania informacji lub dokonania zakupu, możemy wykorzystywać zebrane dane do różnych celów. Poniżej znajdują się przykłady do czego możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu zapewnienia najbardziej bezproblemowego korzystania z naszego sklepu jakie można sobie wyobrazić.

 

Powody przetwarzania danych

Komunikacja z Tobą

 • Aby odpowiedzieć na Twoje zapytania
 • Aby oferować Ci informacje o konkursach, wydarzeniach i promocjach oraz administrować tymi działaniami
 • Aby udostępnić Ci informacje administracyjne, takie jak zmiany naszych warunków i zasad
 • W celach edukacyjnych i informacyjnych na tematy, które Cię interesują
 • Aby przekazać Ci ważne informacje związane z bezpieczeństwem zakupionego przez Ciebie produktu
 • Aby przeprowadzić badania, ankiety i uzyskać Twoją opinię

Finalizacja zakupu

 • Aby sfinalizować zakup oraz zlecić instalację lub dostawę zamówienia
 • Aby przetworzyć płatność za produkt lub usługę
 • Przetwarzanie, pomoc i zapewnianie powiązanej obsługi klienta
 • Aby monitorować wydajność produktu Tesla i świadczyć powiązane usługi
 • Aby zrozumieć, sklasyfikować i naprawić problemy lub wątpliwości dotyczące produktów i usług

Ulepszanie i usprawnianie rozwoju produktów i usług

 • W celu prowadzenia badań, opracowywania i promowania nowych produktów i usług oraz ulepszania lub modyfikowania naszych istniejących usług
 • Aby analizować i poprawiać bezpieczeństwo oferowanych produktów i usług
 • Do celów biznesowych, takich jak analiza danych, audyty, monitorowanie i zapobieganie oszustwom, planowanie biznesowe, określanie skuteczności kampanii, raportowanie i prognozowanie

Inne okoliczności

 • Aby wypełnić zobowiązania umowne ze stronami trzecimi, agentami i podmiotami powiązanymi
 • Aby spełnić zobowiązania prawne, egzekwowanie prawa i inne żądania rządowe
 • W celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych
 • W inny sposób dozwolony lub wskazany przez użytkownika

Tesla Warszawa przechowuje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, w tym zgodnie z opisem w niniejszej Informacji o ochronie prywatności, w naszych informacjach dotyczących poszczególnych usług lub zgodnie z wymogami prawa. Kryteria decydujące o przechowywaniu danych mogą obejmować rozważenie sposobu ich wykorzystania, naszych relacji z Tobą, tego, czy istnieje obecna umowa na świadczenie usług, czy wyraziłeś zgodę lub czy istnieje prawny wymóg przechowywania określonych danych. Starannie badamy, czy przechowywanie zebranych danych osobowych jest konieczne i pracujemy nad tym, aby dane były przechowywane przez możliwie najkrótszy okres.

Kiedy przetwarzamy Twoje dane osobowe, robimy to za Twoją zgodą i/lub zgodnie z wymogami dostarczania produktów lub usług, z których korzystasz, prowadzenia naszej działalności, wypełniania naszych zobowiązań umownych i prawnych, ochrony bezpieczeństwa naszych systemów, produktów i naszych klientów. Nie udostępniamy stronom trzecim informacji, które identyfikują Cię osobiście, w celach marketingowych, chyba że wyrazisz zgodę na takie udostępnianie. Aby uzyskać więcej informacji na temat uzasadnienia prawnego, na którym Tesla Warszawa opiera się w przypadku każdego działania związanego z przetwarzaniem danych, zapraszamy do kontaktu.

Możemy również wykorzystywać i ujawniać informacje o Tobie, jeśli w dobrej wierze uważamy, że wymaga tego prawo dla celów bezpieczeństwa, wypełniania naszych zobowiązań prawnych (takich jak wezwania sądowe lub nakazy sądowe), egzekwowania prawa lub innych kwestii o znaczeniu publicznym, ujawnienie jest konieczne lub właściwe. Możemy również udostępniać informacje o Tobie, jeśli istnieją ku temu podstawy prawne, jeśli stwierdzimy, że ujawnienie jest konieczne w celu egzekwowania naszych Warunków użytkowania lub ochrony naszej działalności lub klientów. Może to obejmować dostarczanie informacji władzom publicznym lub rządowym. Ponadto w przypadku reorganizacji, fuzji, zmiany kontroli lub sprzedaży możemy przekazać wszelkie zebrane dane osobowe odpowiedniej stronie trzeciej.

 

Polityka bezpieczeństwa w zakresie przekazywania danych kart płatniczych

Tesla Warszawa dokłada wszelkich starań, aby zapewnić naszym klientom bezpieczne i niezawodne środowisko do przeprowadzania transakcji online. Aby zapewnić ochronę danych kart płatniczych, opracowaliśmy kompleksową politykę bezpieczeństwa zgodną z wymaganiami Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) oraz wytycznymi naszego dostawcy usług płatniczych Stripe.

Zakres

Niniejsza polityka bezpieczeństwa dotyczy wszystkich systemów, sieci i personelu zaangażowanego w przetwarzanie, przechowywanie lub przesyłanie danych kart płatniczych w Tesla Warszawa.

Szyfrowanie danych

Aby chronić poufne informacje o kartach płatniczych podczas transmisji, Tesla Warszawa stosuje standardowe w branży technologie szyfrowania, w tym Secure Sockets Layer (SSL) i Transport Layer Security (TLS). Wszystkie dane kart płatniczych przesyłane między przeglądarkami internetowymi naszych klientów a naszymi serwerami są szyfrowane, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi lub przechwyceniu.

Przetwarzanie transakcji

Tesla Warszawa nawiązała współpracę ze Stripe, wiodącą bramką płatniczą, w celu bezpiecznego przetwarzania transakcji płatniczych. Stripe jest zgodny ze standardem PCI DSS i przestrzega surowych protokołów bezpieczeństwa w celu ochrony danych posiadaczy kart. Żadne informacje o kartach płatniczych nie są przechowywane na serwerach Tesla Warszawa, co zapewnia bezpieczeństwo i ochronę danych.

Monitorowanie bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczeństwo naszych systemów i sieci, Tesla Warszawa regularnie monitoruje i testuje stosowane środki bezpieczeństwa. Obejmuje to ocenę podatności, testy penetracyjne oraz wdrażanie systemów wykrywania i zapobiegania włamaniom (IDS/IPS). Ponadto Tesla Warszawa utrzymuje solidny plan reagowania na incydenty, mający na celu zapobieganie wszelkim incydentom związanych z bezpieczeństwem, które mogą wystąpić.

Egzekwowanie zasad bezpieczeństwa

Tesla Warszawa dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ciągłą zgodność z wymaganiami PCI DSS i naszymi wewnętrznymi zasadami bezpieczeństwa. Przeprowadzamy regularne audyty i przeglądy bezpieczeństwa, aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy i wyeliminować wszelkie luki w zabezpieczeniach. Każdy personel, który naruszy naszą politykę bezpieczeństwa, będzie podlegał działaniom dyscyplinarnym, włącznie ze zwolnieniem z pracy.

Zgodność z zabezpieczeniami stron trzecich

Tesla Warszawa wymaga, aby wszyscy zewnętrzni dostawcy usług, którzy wchodzą w interakcje z danymi kart płatniczych, przestrzegali standardów PCI DSS i przedstawiali dowody ich przestrzegania. Dzięki temu informacje dotyczące płatności naszych klientów pozostają bezpieczne przez cały proces transakcji.

Przegląd i aktualizacja zasad

Tesla Warszawa dokonuje corocznego przeglądu i aktualizacji niniejszej polityki bezpieczeństwa lub za każdym razem, gdy w naszych systemach lub procesach zachodzą istotne zmiany. Dokładamy wszelkich starań, aby być na bieżąco z najnowszymi najlepszymi praktykami w zakresie bezpieczeństwa i wdrażać niezbędne zmiany w celu utrzymania najwyższego poziomu bezpieczeństwa naszych klientów.

Wdrażając niniejszą politykę bezpieczeństwa, Tesla Warszawa dąży do zapewnienia naszym klientom bezpiecznych zakupów online. Poważnie traktujemy odpowiedzialność za ochronę danych kart płatniczych i stale pracujemy nad ulepszeniem naszych środków bezpieczeństwa, aby zapewnić najwyższy poziom ochrony.

Pytania dotyczące prywatności

W przypadku pytań lub komentarzy dotyczących prywatności, rezygnacji z niektórych usług lub przesłania prośby o ochronę danych prosimy o kontakt.

Zrzeczenie się odpowiedzialności za brak przynależności

Nie jesteśmy powiązani, autoryzowani, wspierani ani w żaden sposób oficjalnie połączeni z markami, których produkty sprzedajemy w sklepie.

Wszystkie nazwy, znaki i emblematy są zastrzeżonymi znakami towarowymi Tesla, Inc.

Wszystkie obrazy produktów wyświetlane na tej stronie, o ile nie zaznaczono wyraźnie inaczej, są wyłączną własnością ich właściciela praw autorskich – firmy Tesla Inc.

Nasze wykorzystanie tych obrazów ma na celu wyłącznie dokładne przedstawienie oferowanych przez nas produktów, zgodnie z zasadami uczciwego wykorzystania wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa autorskiego i własności intelektualnej.

Nie przywłaszczamy sobie własności tych obrazów i szanujemy prawa właścicieli oryginalnych praw autorskich.

Non-affiliation disclaimer​

We are not affiliated, associated, authorized, endorsed by, or in any way officially connected with the brands sold in our shop.

All names, logos, marks, emblems and images are registered trademarks of Tesla, Inc.

All product images displayed on this website, unless explicitly stated otherwise, are the exclusive property of their copyright owner – Tesla Inc.

Our use of these images is intended solely for the purpose of accurately representing the products we offer, in accordance with the principles of fair use under applicable copyright and intellectual property laws.

We do not claim ownership of these images and respect the rights of the original copyright owners.

Lifestyle

Bestsellery

Mini Tesle

Akcesoria do napojów

Outdoor & Tech

Karty podarunkowe

Akcesoria samochodowe

Model 3

Model Y

Model S

Model X